Onderzoeken van een moordzaak: hoe werkt dat?

Wanneer er een moord heeft plaatsgevonden, start de politie verschillende onderzoeken: een opsporingsonderzoek en een forensisch onderzoek. Forensisch betekent ‘gerechtelijk’: dit onderzoek dient dus als voorbereiding op een rechtszaak.

Maar hoe werkt nu zo’n moordonderzoek? Hieronder kunt u de belangrijkste stappen lezen.

Forensisch onderzoek

De politie wil uiteraard uit zien te vinden wat er precies gebeurd is, en hoe de gebeurtenissen zijn verlopen. Een forensisch of technisch rechercheur gaat op de plaats delict (de plek waar de misdaad plaatsvond) zoeken naar sporen. Zo kan de politie meer informatie verzamelen. Het Nederlands Forensisch Instituut, ook wel het NFI, onderzoekt de sporen vervolgens in het laboratorium. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sigarettenpeuken, haren, speeksel, sperma, bloed, schoensporen en vingerafdrukken. Er wordt onderzocht of de gevonden sporen in relatie staan tot een potentiële verdachte. Aan de hand van het forensisch onderzoek worden bepaalde mogelijke scenario’s vastgesteld, waar de politie vervolgens op voortborduurt.

Forensische pathologie

Ook het slachtoffer wordt uitgebreid onderzocht. Er wordt gekeken of het slachtoffer op natuurlijke wijze is gestorven of is overleden als gevolg van een misdrijf. Een forensisch patholoog kan aan de hand van bepaalde kenmerken van het lichaam zien wat de doodsoorzaak is, of een slachtoffer is vermoord en op welke wijze.

Proces-verbaal

Met behulp van de informatie uit het forensisch onderzoek gaat de politie verder zoeken naar andere aanwijzingen. Zo houden ze mogelijke verdachten aan, horen ze getuigen en analyseren ze de misdaad met behulp van andere deskundigen. Dit is de verantwoordelijkheid van de tactische recherche. Al deze informatie wordt door de politie verzameld in een proces-verbaal.

Het Openbaar Ministerie

De opsporing valt onder de verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie. Er komt een officier van justitie aan te pas die gezag heeft over het onderzoek van de politie. Deze officier houdt in de gaten of de opsporing eerlijk, zorgvuldig en correct verloopt. In sommige gevallen geeft de officier van justitie ook direct leiding aan het onderzoek. Dat is voornamelijk het geval in zware misdrijven, zoals bij een moord.

De strafrechtelijke procedure

Zodra er een vermoeden bestaat dat iemand een strafbaar feit heeft gepleegd, start de strafrechtelijke procedure met onder andere het opsporingsonderzoek. Hoe dit proces verloopt, kun je hier lezen.

Zelf een moord oplossen?

Denk jij het in je te hebben om zelf een moord op te lossen? Bekijk onze openstaande moordzaken om zelfstandig of als team t/m 12 personen op te lossen.

Nationaal Burger Recherche Dienst

Bij de Nationaal Burger Recherche Dienst (NBRD) kun je als burger een realistische moordzaak oplossen. Je ontvangt toegang tot de online crime database met het dossier, foto's, lijkschouwingsrapport en video's van verhoren en beveiligingscamera's. Het is tevens mogelijk het online dossier inclusief het fysieke dossier via post te bestellen. Je kunt een moordzaak 7 dagen per week en 24 uur per dag starten door je aan te melden voor een moordzaak.


NBRD

ADRES
Staverenstraat 19-9
7218CJ Deventer

+31 (0)88 408 0888
info@nbrd.nl
Ma-Vr: 10.00 - 16.00 uur
KVK: 34225604


Neem contact op