Hoe werkt een politieverhoor?

Bij een politieverhoor is het belangrijk dat de politie zich aan een vaste procedure houdt. Vaak werkt de politie ook met een verhoorplan, waarin bewust is nagedacht over de vragen die gesteld moeten worden en in welke volgorde

de vragen gesteld moeten worden. Bij het opstellen van het verhoorplan wordt rekening gehouden met al het aanwezige bewijsmateriaal, verklaringen van eventuele getuigen en de aangifte zelf. Er wordt tijdens een politieverhoor uitgegaan van de verklaring van de aangever en de getuigen, waardoor het belangrijk is om als verdachte goed voorbereid en alert te zijn. Een verstandige verdachte neemt daarom vooraf contact op met een advocaat.

In het politieverhoor worden drie verschillende fasen onderscheiden.

1. Het eerste contact

Bij de start van het verhoor begint de politie met een algemene kennismaking. De politie biedt de verdachte iets te drinken aan en probeert een band met de verdachte op te bouwen. De verdachte krijgt tevens uitleg over de verhoorder(s) en de inhoud van het verhoor. Deze fase is erg belangrijk om de bereidheid van de verdachte om een verklaring af te leggen te vergroten.

2. Persoonsgericht verhoor

In dit onderdeel van het verhoor wordt er ingegaan op de verdachte als persoon en zijn of haar persoonlijke omstandigheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de identiteit van de verdachte, het werk, de woonsituatie en eventuele aanwezige problematiek. Ondertussen probeert de politie, zonder dat de verdachte dit in de gaten heeft, ook alvast wat vragen te stellen die relevant kunnen zijn voor het onderzoek. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de telefoon of de auto van de verdachte, de kennissenkring of het huishouden. Als verdachte is het verstandig om hier alert op te zijn en eventueel gebruik te maken van het zwijgrecht.

3. Zaakgericht verhoor

Dit deel van het verhoor gaat inhoudelijk in op de zaak zelf. Dit is een belangrijk onderdeel waarbij de verdachte extra oplettend moet zijn. De verdachte heeft zwijgrecht waar hij/zij gebruik van kan maken, en het is verstandig om geen ondoordachte uitspraken te doen.

Belangrijke tips en opmerkingen

Om een verhoor zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, is het als verdachte belangrijk om bepaalde dingen in gedachten te houden. De politie kan proberen om de verdachte onder druk te zetten. De verdachte heeft echter zelf de controle over de eigen verklaring en is niet verplicht tot antwoorden op vragen. Ook heeft een verdachte diverse rechten, zoals het recht op kennisneming van de processtukken en inzage in het proces-verbaal. Het is een goed idee om na te kijken of de politie alles genoteerd heeft zoals de verdachte het bedoelde alvorens het ondertekenen. En uiteraard om een kopie van de verklaring mee te vragen.

Zelf een moord oplossen?

Denk jij het in je te hebben om zelf een moord op te lossen? Bekijk onze openstaande moordzaken om zelfstandig of als team t/m 12 personen op te lossen.

Nationaal Burger Recherche Dienst

Bij de Nationaal Burger Recherche Dienst (NBRD) kun je als burger een realistische moordzaak oplossen. Je ontvangt toegang tot de online crime database met het dossier, foto's, lijkschouwingsrapport en video's van verhoren en beveiligingscamera's. Het is tevens mogelijk het online dossier inclusief het fysieke dossier via post te bestellen. Je kunt een moordzaak 7 dagen per week en 24 uur per dag starten door je aan te melden voor een moordzaak.


NBRD

ADRES
Staverenstraat 19-9
7218CJ Deventer

+31 (0)88 408 0888
info@nbrd.nl
Ma-Vr: 10.00 - 16.00 uur
KVK: 34225604


Neem contact op